garancia a diffúzorokra

Gyártási és anyaghibákra a használati útmutatónak megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a készülékekre 12 hónap garancia idő van.

Baleseti károkra a garancia nem terjed ki. A garancia időtartama a vásárlás időpontjától indul. Amennyiben bármi gondod felmerülne a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot a garanciális igények érvényesítéséért, vagy szükséges karbantartási munkák elvégzéséért. A garancia érvényesítéséhez vásárlást igazoló számla, blokk, vagy Jótállási jegy szükséges, amelyet a vásárlás során minden esetben átadtunk neked.. Kérlek, ezeket a dokumentumokat gondosan őrizd meg!

Termékeinkre a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően vonatkozik a jótállás.

Vonatkozó jogszabályok:

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Általános garanciális feltételek:

A jótállási idő kezdete a számla, blokk és a jótállási jegy dátuma.

10 000 Ft eladási ár feletti termékek esetében a jótállási idő 1 év.

Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a jogszabályokban foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a jogszabályokban foglaltakkal szemben a fogyasztó hátrányára tér el.

A kereskedő köteles a vásárolt termék jótállási jegyét a vásárlással egyidejűleg átadni a fogyasztónak. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

Jótállási jegy hiányában a garancia a vásárlást igazoló blokkal vagy számlával is érvényesíthető.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani, ha pedig ez nem megvalósítható, akkor a szervizszolgáltatást biztosító szakszerviz kötelessége a meghibásodott termék el, és visszaszállítása.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

Bármely rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

Vásárlást követő 72 órán belüli meghibásodás:

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a forgalmazó kötelezett a meghibásodott termék cseréjére. Így, ha a webshopunkban megvásárolt termék az átvételtől számított három munkanapon belül hibásodik meg, azt   kötelesek vagyunk kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Hinkel Szilvia egyéni vállalkozó a bejelentett, igazoltan meghibásodott terméket lehetőleg a bejelentést követő munkanapon, futárszolgálattal cseréli, díjmentesen.
Ha az azonnali csere azért nem lehetséges, mert a termék átmenetileg nincs raktáron, akkor törekszünk arra, hogy a cserét legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzük.

FONTOS: Minden esetben a használati útmutatóban leírtak szerint helyezze üzembe a készüléket. A próba üzemeltetést lehetőleg ne munkakörnyezetben végezze.

A termék visszaszállíttatása esetén a futár érkezésének időpontjára a meghibásodott terméket csomagolt, szállítható állapotba kell helyezni. Ellenkező esetben a futár azt nem tudja átvenni, és elszállítani. Így pedig a cseredarabot nem tudja átadni a vevő részére. 

Garanciális szerviz szolgáltatás:

A garanciális szolgáltatás biztosítása minden esetben a gyártó, vagy importőr feladata.

A garanciális feladatokat minden esetben a gyártóval, vagy importőrrel kötött megállapodás szerint látjuk el. 

A garanciális javításokat, cserét a Jótállási jegyen feltüntetett címen végzi el a szakszerviz.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a vásárlás helyszínére küldi vissza a meghibásodott terméket, úgy a beszállításról saját költségen kell gondoskodnia. A Hinkel Szilvia egyéni vállalkozó továbbítja a terméket a garanciális hátteret biztosító beszállítóhoz, aki intézkedik ennek mielőbbi javíttatásáról, cseréjéről a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

A hiba azonosítását, és javítását követően, ha a garanciális követelés jogos, természetesen, a jótállásért felelős szakszerviz, forgalmazó utólag megtéríti a szállítás költségét.

A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1 hét, de fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

Ha a megvásárolt termék hibás, a vásárlónak joga van javítást, cserét vagy vételár visszatérítést kérni. Amennyiben a vásárló el kíván állni a vásárlástól, úgy az elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) vagy e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozattal teheti meg.
Fontos tudni ugyanakkor, hogy ha a vásárló a terméket nem csak kipróbálta, hanem ezen felül is használta, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozik a vállalkozás felé.

Nem garanciális szerviz szolgáltatás:

Mi nem minősíthető garanciális javításnak:

A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások hiba elhárítása jótállási időn belül sem számít garanciális javításnak, vagyis költségvonzata van a fogyasztó, a vásárló felé.

Harmadik fél által javított termék a jogszabályokban meghatározott kitételek kivételével elveszíti a javított részre a jótállást. 

Szakszerűtlen kezelésből, beállításból, túlterhelésből adódó hibák javítása nem minősül garanciális javításnak.

Garanciális problémáját jelezheti az alábbi elérhetőségeken:

Email: hello@yogadrops.hu

Telefon: 06-30/826-3014

Close Menu
Kosár
×
×

Cart

Köszönjük, hogy itt jártál!

Kérlek, fogadd el 10% kedvezményt adó kuponunkat!